Ne budi panj – USSUD 2! – 2012

Ne budi panj – USSUD 2!  –  2012

Projekt je zajednička inicijativa Odjela za kulturu Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, a glavna misija projekta USSUD je aktivno uključiti veći broj mladih u procese kreiranja kulturne politike i kulturnog života Grada Rijeke i Sveučilišta.te ostvarili ciljeve i osnovali Studentski kulturni centar – SKC.

Više na:

http://www.ussud2.uniri.hr